Järkevää kiertotaloutta

Ilmastonmuutos ja riippuvuutemme ehtyvästä ulkomaisesta öljystä vaativat uusia energiaratkaisuja. Energiankulutuksen vähentäminen on ensimmäinen tärkeä toimenpide, mutta lisäksi tarvitsemme uusia energiantuotantomuotoja. Kestävällä tavalla tuotettu uusiutuva energia tulee tyydyttämään merkittävän osan tulevaisuuden energiantarpeestamme.

VG Ecofuelin bioöljyn tuotantolaitos on osa Sybimarin kehittämää suljetun kierron ekosysteemiä. Suljetun kierron konsepti on innovaatio, joka yhdistää ruoan ja energiantuotannon kokonaisuudeksi, jossa jätteet, ravinteet, vesi, lämpö ja hiilidioksidi kiertävät takaisin tuotantoon. Koko tuotantoketju on mahdollisimman hiilineutraali.

Osa öljyjemme raaka-aineesta tulee kalankasvatuksesta. Prosessissamme käytettävä energia on peräisin biokaasulaitoksesta, jonne myös tuotannossamme syntyvä jäte päätyy muuttuen takaisin energiaksi, ja lannoitteeksi maataloudelle.