VG EcoFuel

Korkealaatuisia kierrätettyjä biopolttoaineita

Biopolttoaineita pidetään usein eettisesti kyseenalaisina koska niiden raaka-aineiden viljelemiseksi raivataan sademetsiä ja ne kilpailevat maa-alasta ruoantuotannon kanssa. VG EcoFuelin raaka-aineet ovat 100% jäte- ja kierrätyspohjaisia, ja siksi niiden kasvihuonekaasupäästövaikutus on 60-97% pienempi fossiilisiin öljyihin ja polttoaineisiin verrattuna. Näin ollen ne ovat kestävä vaihtoehto korvaamaan neitseellisiä kasviöljyjä. Hyödynnämme mm. elintarviketeollisuuden sivuvirtoja (esim. kalanperkuujäte) sekä jo kertaalleen käytettyjä kasviperäisiä öljyjä. Polttoaine valmistetaan uudessa tuotantolaitoksessamme Uudessakaupungissa, joka on yksi osa Sybimarin suljetun kierron ekosysteemiä.

DNV GL on myöntänyt biopolttoaineemme kestävyysjärjestelmälle sertifikaatin.